Karjaranta-info

Yleistä tietoa ja historiaa Karjarannasta.


View Larger Map

SURE-hanke

”SURE-hankkeessa  tuotettu Karjarannan kehittämisen toimintasuunnitelma sisältää monia yhdyskunnan eheyttämisen ja arjen toimintaympäristöjen parantamisen tehtäviä, jotka kuuluvat kaupungin vastuulle.”

Kolme vuotta sitten kaupunkisuunnittelun ehdotuksesta Porin kohdealueeksi valittiin Karjaranta.  Hankkeen aikana käytiin lukuisia keskusteluja Karjarannasta ja sen kehittämisestä eri yhteistyötahojen kanssa.

Nyt SURE-hanke on päättynyt. Karjarantaa koskevat hankkeen asiakirjat on luettavissa Porin kaupungin sivuilta osoitteessa
http://pori.fi/kaupunkisuunnittelu/sure/julkaisutjaesitteet.html
Karjarantaa tulee kehittää ja toivomme, että alueemme asukkaat perehtyvät SURE-hankkeen asiakirjoihin. Useat esitetyt kehityshankkeet vaativat rahaa ja poliittista päätöksentekoa.

Olkaa aktiivisia!